Bestuur

De stichting de DansDivisie is een initiatief van choreograaf Marlien Seinstra. Voor het bestuur is gekozen voor een brede samenstelling van journalist tot accountant. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Nynke R. Andringa
Penningmeester: Margriet Popma
Secretaris: Nico Hylkema
Bestuurslid: Hilde Huisman

Doelen Stichting

Stichting DeDansDivisie heeft tot doel professionele (moderne) dans  toegankelijk te maken voor een breed publiek in de Provincie Fryslân en de stad Leeuwarden in het bijzonder. Zij doet dit door het maken van dansvoorstellingen met cross-overs naar andere kunstdisciplines. Ook wil zij positieve impulsen geven aan het dansklimaat in Fryslân.

Stichting DeDansDivisie zet dans als middel in om persoonlijke verhalen te vertellen en mensen met elkaar te verbinden. Ze wil naast artistieke projecten ook sociale  projecten initiëren waarin gewerkt wordt met bijzondere doelgroepen, waarin actuele maatschappelijke thema’s worden gebruikt als uitgangspunt.

Kamer van Koophandel nummer: 61938351